sobota, 10 czerwca 2017

"LEGENDY GMINY SAMBORZEC"

   

       UDAŁO SIĘ!  - możemy już tak napisać – udało się nam wydać książeczkę „Legendy Gminy Samborzec”,  z czego bardzo się cieszymy.
      Projekt realizowany był przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i dzieci przedszkolne, uczęszczające do naszego przedszkola. 
        Legendy zostały  zebrane i spisane podczas spotkań organizowanych w Publicznej Bibliotece Gminnej w Samborcu w roku szkolnym 2012/2013  w oparciu o przekazy ustne, dostępne publikacje oraz strony internetowe.
W  lutym 2017 roku w naszym przedszkolu zorganizowano spotkania, na których zaproszeni goście czytali naszym przedszkolakom legendy związane z Gminą Samborzec.  Następnie przedszkolaki wykonały ilustracje do poszczególnych legend. Wszystkie zostały złożone  do druku i wydane w formie książki pt. ”Legendy Gminy Samborzec”.  
 Legendy, związane z wybranymi miejscami znajdującymi się w gminie Samborzec, były już publikowane, ale nigdy, jak dotąd, wszystkie razem i nigdy jako osobny zbiór. Zadaniem książki jest zwrócenie uwagi na istnienie gminnych legend, ułatwienie dotarcia do nich oraz przybliżenie ich szczególnie młodym czytelnikom. Tekst legend został zredagowany w taki sposób, aby był, w miarę możliwości, przystępny i zrozumiały dla najmłodszych. Uproszczono niektóre zwroty, zrezygnowano z zapisów w miejscowej gwarze.
         Legendy gminy Samborzec związane są z obiektami geograficznymi naszej gminy. Znajomość zarówno zabytków, miejsc pamięci, jak i miejscowych podań, legend przyczynił się do rozwijania wiedzy o historii regionu, budowania więzi ze swoją małą ojczyzną. Wspiera tym samym rozwój tożsamości regionalnej. Warto znać legendy związane ze swoim miejscem zamieszkania, chronić je przed zapomnieniem i wykorzystywać w rozwijaniu tożsamości narodowej i regionalnej.
Efektem naszych działań było aktywne włączenie się zapraszanych gości ze środowiska lokalnego, którzy chętnie uczestniczyli w zaplanowanych spotkaniach.
     
   Wydanie legend było możliwe dzięki naszym sponsorom, którym bardzo, bardzo dziękujemy!!!!!!

       Dnia 9 czerwca odwiedziła nas dziennikarka z radia Leliwa. Informacji na temat legend można posłuchać pod linkiem http://www.leliwa.pl/news/show/samborzec__legendy_gminy_samborzec

      Informacja na temat legend ukazała sie także w Tygodniku Nadwiślańskim.     Książka jest dostępna w naszym przedszkolu - ZAPRASZAMY!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz