Projekty i programyDziałania realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 wspomagające pracę z dziećmi:


PROGRAMY AUTORSKIE:

·        " PRZEKRACZAJĄC PRÓG PRZEDSZKOLA" - program adaptacyjny;

·        "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" -  program profilaktyczny;

·        "CHRONIMY DZIECI" - program profilaktyczny;

·          "NASZ DOM POLSKA " – program patriotyczny;

·        "CHCĘ MÓWIĆ POPRAWNIE - program logopedyczny.


INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

·        "POZNAJEMY ZAWODY WOKÓŁ NAS" -  rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów, wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki zawodów oraz rozwój postawy szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody.


·        „BAWIMY SIĘ W CZYTANIE” - rozbudzanie gotowości do nauki czytania u dzieci 3-5- letnich z wykorzystaniem elementów metody symultaniczno- sekwencyjnej” autorki  profesor Jagody Cieszyńskiej.


Projekty edukacyjne: 


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
CHRONIMY DZIECI  "AKADEMIA PLAY-DOH"


 "Akademia Aquafresh""Śniadanie Daje Moc"


 "Dzieciaki Mleczaki""Czyste powietrze wokół nas"
"Akademia Przyjaźni My Little Pony"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz