niedziela, 4 czerwca 2017

AKADEMIA PRZYJAŹNI MY LITTLE PONY - KONKURS

      
                                                                           


        Zwracamy się z prośbą o zagłosowanie na naszą pracę w konkursie „Wymarzony Kucyk” organizowanego w ramach III edycji programu „Akademia Przyjaźni My Little Pony”. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszej Pracy przedstawiającej Wymarzonego Kucyka, stworzonej przez dzieci z Przedszkola , jak również rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci uczestniczących w Programie.
     Aby zagłosować należy wejść na stronę http://akademia-przyjazni.pl/galeria-konkursowa/ , znaleźć naszą pracę wpisując kod pocztowy  27-650. Po odszukaniu naszej pracy za pośrednictwem symbolu gwiazdki znajdującym się pod oknem ze zdjęciem pracy zagłosować.  Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00 do godziny 23:59). Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.  Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.  Prosimy zachęcać do głosowania innych.  Głosować można do 12 czerwca 2017 r. do godziny 12:00. Jury dokona wyboru najciekawszych prac spośród 30 prac z największą liczbą zdobytych głosów Internautów.

Nagradzanie i nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają poniższe nagrody („Nagrody”):
a. Nagroda główna dla I miejsca, w skład której wchodzi zestaw zabawek ufundowanych przez firmę Hasbro o wartości 4 500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
b. Nagroda dla II miejsca, w skład której wchodzi zestaw zabawek ufundowanych przez firmę Hasbro o wartości 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
c. Nagroda dla III miejsca, w skład której wchodzi zestaw zabawek ufundowanych przez firmę Hasbro o wartości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
d. 7 x Wyróżnienie, w skład którego wchodzi zestaw zabawek ufundowanych przez firmę Hasbro o wartości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100),
e. Nagroda Specjalna, w skład której wchodzi Tablica Multimedialna o wartości około 3 000 zł brutto (trzy tysiące złotych 00/100)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz